Château Canon La Gaffelière 2017

LINE LOGO SVG Login to Chat

Description

Château Canon La Gaffelière 2016

Chateau Canon La Gaffeliere St Emilion Grand Cru เป็นไวน์ที่เกิดจากกรรมวิธีการผลิตด้วยการนำองุ่นทั้งสามพันธุ์มาเป็นส่วนผสมหลักของกรรมวิธีการผลิตไวน์ในครั้งนี้ ได้แก่ Merlot 55%, 35% Cabernet Franc และ 10% Cabernet Sauvignon รวมทั้งยังมีระดับปริมาณของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 14% และมีช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 17 กันยายนถึง 4 ตุลาคมของทุกปี

ไร่องุ่น Canon La Gaffeliere มีขนาด 19.5 เฮกตาร์ ซึ่งได้มีการปลูกไว้ตามอัตราส่วน ดังนี้ 52% Merlot, 40% Cabernet Franc และ 8% Cabernet Sauvignon ซึ่งองุ่นเหล่านี้จะมีการใช้หมักที่จะมีอายุเฉลี่ยที่ 50 ปี รวมทั้งยังมีไวน์ที่มีอายุมากถึง 80 ปีด้วยเช่นเดียวกัน โดยองุ่นเหล่านี้จะต้องมีการปลูกองุ่นด้วยดินเหนียวที่ปลูกอยู่ลึกพอสมควร รวมทั้งยังเป็นองุ่นที่มีพื้นที่บางส่วนที่ปลูกด้วยการใช้ดินปูนผสมรวมกันกับดินทรายอีกด้วยเช่นกัน

โดยสีของเนื้อสัมผัสของไวน์นั้นมีสีที่ค่อนข้างคล้ำพอสมควร มีกลิ่นของไวน์มาจากผลเบอร์รี่สีเข้ม ชะเอม กลิ่นที่คล้ายกันกับกลิ่นของดินเปียกและกลิ่นของพื้นป่า โดยที่ไวน์นั้นมีกลิ่นอย่างนี้เนื่องจากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์สดและเกลือแร่ ซึ่งคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความเพลิดเพลินจากรสชาติจากผลไม้สีแดงที่มีรสชาติที่หวานหอมและมีรสชาติที่สดชื่นและสดใหม่ในช่วงท้าย

Additional information

จำนวน

12ขวด, 1ขวด, 6ขวด