Russian Standard Imperia

Russian Standard Imperia

July 15, 2021 Off By admin

Russian Standard Imperia .

⛩ วอสเก้ารัสเซีย
⛩ Imperia เป็นวอดก้าพรีเมี่ยมจากมาตรฐานรัสเซีย กรองผ่านควอตซ์
และถ่าน เพื่อความบริสุทธิ์ที่ดี
⛩ Imperia เป็นวอดก้าระดับพรีเมี่ยมที่มีราคาพรีเมี่ยม ทำจากข้าวสาลีฤดูหนาว และกลั่นเกือบแปดครั้งตลอดทาง
🕋 หลังจากนั้นถูกกรองสี่ครั้งสองครั้งผ่านผลึกควอทซ์ Ural Mountain Range
🕋 การกลั่น และการกรองทั้งหมดทำให้มีรสเบามาก ขมเล็กน้อย
**********