Glenfiddich 12 Years

June 26, 2021 Off By admin

Glenfiddich 12 Years

😋 Glenfiddich 12 Years
🍪 Old วิสกี้จากประเทศสก็อตแลนด์ Glenfiddich 12 ปี 🥃🥃
กลิ่นสดชื่นเป็นพิเศษผสมผลไม้ กรุ่นๆ ด้วยกลิ่นแพร์และกลิ่นอ่อนๆของไม้โอ๊คเป็นความลงตัวของความเป็นซิงเกิ้ลมอลต์ ❤️
👌 รสชาติควานหวานซ่อนรสผลไม้ จากทัทเทอร์สก็อตครีม มอลท์และกลิ่นที่พิเศษของไม้โอ๊ค
🥃 กลิ่นรสที่ค้างหลังการดื่ม มีรสและกลิ่นของผลไม้สดฉ่ำค้างติดอยู่ให้รู้สึกได้นาน
ปริมาณสุทธิ 1L มิลลิลิตร
แอลกอฮอล์ 40%